Radewijk.eu

Plaatselijk Belang Radewijk.

Plaatselijk Belang is een vereniging waar een dorp als het onze niet zonder kan. Plaatselijk Belang is bij veel activiteiten betrokken. Daarnaast is Plaatselijk Belang aanspreekpunt voor de gemeente. Omgekeerd geeft PB zaken, die voor de inwoners van Radewijk van belang zijn, door aan het gemeentebestuur.

Radewijk is een hechte gemeenschap waar mensen elkaar kennen en waar veel mensen elkaar bij veel activiteiten ontmoeten. Ons dorp heeft veel verenigingen. Als er iets moet gebeuren dan zet men er samen de schouders onder. Plaatselijk Belang speelt daarin een belangrijke rol.

Plaatselijk Belang en Algemeen Belang
Om verwarring te voorkomen: naast Plaatselijk Belang is er de Stichting Algemeen Belang.
De Stichting ‘Algemeen Belang’ zorgt ervoor dat het dorpshuis ‘De Heugte’ draaiende blijft. Alle verenigingen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van ‘Algemeen Belang’; veel vrijwilligers werken bij toerbeurt in De Heugte en zorgen ervoor dat de vele verenigingen daar terecht kunnen.
Plaatselijk Belang en Stichting Algemeen Belang (dus eigenlijk Stichting ‘De Heugte’) werken nauw met elkaar samen.

Plaatselijk Belang is platform, vrijwilligers zijn de motor
Plaatselijk Belang is niet een bestuur dat van bovenaf ‘bestuurt’ maar veel meer een afspiegeling van de plaatselijke samenleving. Als er dingen moeten gebeuren, dan wordt Plaatselijk Belang daarbij vaak betrokken. Plaatselijk Belang is dan ook eigenlijk een soort platform van waaruit allerlei activiteiten worden ondernomen.

Plaatselijk Belang is o.a. betrokken bij:

Plaatselijk Belang is bij bovengenoemde activiteiten betrokken; de vele vrijwilligers die actief zijn, zijn daarin de ‘motor’.

PB is aanspreekpunt voor de gemeente en omgekeerd meldt PB zaken bij de gemeente
Radewijk maakt deel uit van de gemeente Hardenberg. Voor het gemeentebestuur is een goed contact met de bewoners erg belangrijk; omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Plaatselijk Belang is voor veel zaken voor het gemeentebestuur het eerste aanspreekpunt. Ieder dorp in onze gemeente heeft een vaste contactambtenaar en een vaste contactwethouder. In het periodiek overleg worden b.v. knelpunten op het gebied van onderhoud van de wegen, verkeersveiligheid, mogelijkheden voor het bouwen van woningen aan de orde gesteld.

Bestuur van Plaatselijk Belang
Het bestuur van Plaatselijk Belang Radewijk bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Henk Reefman, voorzitter;
Karin Oldehinkel, vice-voorzitter;
Guus Schepers, penningmeester;
André Schutte, secretaris;
Ria Vinke, Aaltina Sportel en Jan van der Veen, overige bestuursleden;

Financiën
Het organiseren van allerlei activiteiten kost geld. Jaarlijks wordt o.a. geld uitgegeven voor het organiseren van Koninginnedag, 60+ reis, verzekeringen van de vrijwilligers en van De Proatpot, nutskosten sportveld (water, stroom), contributie Overijsselse Vereniging Kleine Kernen, onderhoud monument.
Inkomsten worden o.a. verkregen uit: contributie van de leden, bijdrage van de gemeente, rente van het banktegoed.
 
LIDMAATSCHAP
Plaatselijk belang is een vereniging waar een dorp als Radewijk niet zonder kan. Iedereen die de leefbaarheid in ons dorp belangrijk vindt, ondersteunt Plaatselijk Belang door lid te zijn. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt m.i.v. 2016 slechts € 12.50 per jaar.

SECRETARIAAT
André Schutte (plaatselijkbelangradewijk@outlook.com)
De Kniepe 8
7791 RX Radewijk
0523-261956

plaatselijkbelangradewijk@outlook.com
Bankrekening: NL12RABO 0322707005
KvK Zwolle nr. 40061642