Page 7 - Toekomstvisie_Radewijk_20-30.indd
P. 7

Door mechanisatie en intensivering van de landbouw waren er minder arbeids-
   krachten nodig. Producten werden hierdoor relatief goedkoper en kleine land-
   bouwbedrijven konden onvoldoende inkomen genereren met hun producten.
   Deze bedrijven stopten en verkochten de grond aan lokale boeren die wilden
   groeien. Vaak bleven de bewoners wonen in de kleine boerderij en kreeg dit een
   woonbestemming. Zodoende wordt de regio nu bewoond door een combinatie
   van mensen die werkzaam zijn in de landbouw en daarbuiten.

   Door beter vervoer, meer scholing, televisie en verdere industriële ontwikkelingen
   werd de belevingswereld groter en dynamischer, en minder gericht op de naaste
   regio. Gezinnen werden kleiner. Omdat er minder kinderen per gezin waren veran-
   derde ook de bevolkingsopbouw. De kerkelijke beleving werd minder. Computers,
   internet en mobiele telefonie deden hun intrede. De automatisering zet steeds
   verder door. Ook middelgrote agrarische bedrijven stoppen omdat het financieel
   lastig is om rond te zetten en opvolging niet interessant of niet haalbaar is.

   Hierdoor ontstaat een populatie die soms een andere beleving heeft en andere
   eisen stelt aan de woonomgeving dan voorheen.


   Bevolkingsopbouw per 31-12-2021

    leeftijd               aantal

    0-10                 54
    11-20                55
    21-30                71
    31-40                        68
    41-50                         65
    51-60                116
    61-70                        81
    71-80                        58
    > 80                 22
    TOTAAL                      590
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12