Radewijk.eu

Samenleving.

Radewijk heeft een hechte gemeenschap. Dankzij het, in het volkslied genoemde, eendrachtig samenwerken zijn er vele dingen gerealiseerd.

Dorpshuis De Heugte:

Het huidige dorpshuis 'De Heugte' werd in 1882 gebouwd als openbare school. Kort na het 100-jarig bestaan werd de school op 1 augustus 1985 gesloten, wegens het geringe overgebleven aantal van 12 leerlingen.

Dankzij de inzet van vele plaatselijke vrijwilligers werd de school in een jaar tijd grondig verbouwd. In oktober 1986 werd het gebouw als dorpshuis in gebruik genomen.

De Heugte
Enkele jaren daarna is het gebouw met een kleine zaal uitgebreid. Nu, ruim 30 jaar later, draait het dorpshuis nog steeds dankzij de inzet van vrijwilligers.
Vrijwel dagelijks wordt het gebouw gebruikt voor vele activiteiten en verenigingen zoals badminton, dansles, kleuter- en seniorengym, toneelvereniging Roke, sjoelen, biljarten en darten.

De Roker Proat:

Sinds 1992 wordt er door een groep enthousiaste medewerkers een plaatselijk krantje gemaakt. De Roker Proat verschijnt vier keer per jaar. Er staan o.a. de nieuwtjes in van de verenigingen, nieuws uit de gemeenschap, activiteitenprogramma, prijsvraag, etc.
Heeft u nieuws voor in de Roker Proat, neem dan contact op:
Op deze pagina is een link naar de nieuwste Roker Proat.

Sportveld en De Proatpot:

De Proatpot op het sportveld Het sportveld is de ontmoetingsplaats voor alle buitenactiviteiten. Traditioneel worden de buitenactiviteiten gestart met de viering van Koninginnedag. Hiervoor slaan Plaatselijk Belang, de sport-commissie, De Heugte en de basisschool 't Kompas de handen ineen om er een geslaagde dag van te maken. Een groot deel van de bevolking is deze dag op het sportveld te vinden. zie hier
Het gebouw De Proatpot is in 2001 gebouwd als ontmoetingsplek en is tevens kleedruimte voor de sportactiviteiten. Ook dit gebouw is weer geheel tot stand gekomen door de inzet van vrijwilligers.

Speeltuin 't Roker Tuuntien:

Rooker Tuuntien
Zelfs in een kleine kern als Radewijk vindt u nog nieuwbouw. Binnen deze kern bestaat al 10 jaar een prachtige speeltuin, die intensief gebruikt wordt door de kinderen uit de buurt. Ook omtrent de speeltuin voelen de inwoners van Radewijk zich betrokken. Een deel van de toestellen is met geld van plaatselijke bedrijven gerealiseerd en de aanleg is geheel door vrijwilligers gerealiseerd. Het beheer is ook in handen van vrijwilligers.

Scholen:

In Radewijk staat een basisschool, namelijk De Christelijke Nationale Basisschool 't Kompas.
Christelijke Nationale Basisschool 't Kompas
Deze school is ontstaan uit de kleuterschool en de School met den Bijbel. Er gaan ongeveer 70 leerlingen naar toe..Er zijn 5 lesgevende leerkrachten aan de school verbonden. Mevr. Dicksy Houweling (vroeger leerkracht aan groep 1 en 2) is anno 2010 directeur.

Een aantal leerplichtigen gaan naar de O.B.S Den Velde.
OBS Den Velde
Voor vervolgopleidingen zijn de leerplichtigen aangewezen op verschillende scholen in het nabijgelegen Hardenberg.

Kerken:

In Radewijk stonden 2 kerken, vroeger behoorde één toe aan de Nederlands Hervormde Gemeente, de ander aan de Gereformeerde kerk. Deze gemeenten zijn samengegaan en vormen nu de Protestantse gemeente.
Nederlands Hervormde Kerk
De Nederlands Hervormde Kerk is verbouwd tot Protestantse Kerk "De Opgang".