Radewijk.eu

Comite Roke 2010

In 2000 is er een groot buurtfeest georganiseerd. Na een oproep in de Roker Proat om opnieuw zo'n feest te organiseren is er een nieuw comité gevormd. Een aantal van de comité-leden hebben ervaring met het organiseren van het feest in 2000.

De comité-leden komen zo'n vier keer per jaar bij elkaar om de de zaken door te spreken en nieuwe ideeën op te doen.

Het is de bedoeling een feest te houden dat voor iedereen toegankelijk is. Er wordt geprobeerd een programma te maken dat voor elke leeftijd iets te bieden heeft.
Er zijn al enkele groepen (bands) besproken voor het feest. Ook de catering en de tent zijn al zo goed als geregeld.
Zoals het er nu uitziet zal het feest plaats vinden op 25 en 26 juni 2010.

Het grootste probleem is: hoe krijg je zoiets financieel rond. Er worden daarom verschillende acties gehouden om het geld bij elkaar te brengen.

Zo was er in april 2007 een boterkoek actie en een pannenkoekenactie op 6 oktober bij de molen tijdens de boerenmarkt. Ook in 2008 was er (met Pasen) een boterkoekactie.
Tevens heeft Stichting Plaatselijk Belang elk jaar een bedrag toegezegd om het feest te organiseren.

Als er nog ideeën zijn voor het feest, laat het ons dan weten. De comité-leden:
Evertjan Hagedoorn, Klaas Reins, Klaas Lennips, Gert Overweg, Trudy Kloosterman, Elly Gort, Wim Grendelman, Lodewijk ter Voorde, Herbert Oldehinkel, Freek Ridderman, Gerben Spijkers en Henk Reefman.

Tot slot wil Comité Roke 2010 iedereen die de acties tot een succes gemaakt hebben van harte bedanken. In het bijzonder de molen, de bakkers, de sponsoren van meel, melk en eieren en alle andere vrijwilligers.

Laatste Nieuws!

De laatste huis aan huis-actie van het Comité 2010:

Boterkoek actie 2010.

Zoals u van ons gewend bent houden we ook dit jaar voor de Pasen
weer een koekactie.
Er zal een bestelformulier bij u in de brievenbus gedaan worden, en
deze zal zaterdag 27 maart opgehaald worden.
De koek wordt bezorgd op zaterdag 3 april.

Het officiële programma zal in de Roker Proat van juni bekend
gemaakt worden. In de R.P. van december 2009 staat in grote lijnen
hoe het feest er uit zal zien.
We zullen bij iedereen een uitnodiging met daarbij het volledige
programma voor dit feest in de bus doen.

Dus vrijhouden:

Het weekend van 25 en 26 juni voor het feest in Roke dat één keer in de tien jaar gehouden wordt. Met een programma voor jong en oud.