Radewijk.eu

Badmintongroep Het Pluumke

Twintig jaar geleden deed de sportcommissie van Radewijk een oproep in de Rokerproat of er liefhebbers waren voor een partijtje badminton in dorphuis De Heugte. Zo ontstond badmintongroep Het Pluumke, deze bestond gedurende twintig jaar gemiddeld uit zo'n veertien personen.
Alie Reins, Erna Hagedoorn, Giny Reins, Rezina Ramaker en trainster Geesje Zuidema beginnen nu al twintig jaar, iedere woensdagavond met eerst een uur training en daarna nog een uur met het spelen van verschillende partijen. Op woensdag 29 september werd het twintigjarig jubileum gevierd. De leden hebben elkaar eerst eens uitbundig gefeliciteerd en begonnen daarna fanatiek aan het spelen van een dobbelsteen toernooi. Tussendoor was er tijd voor koffie met gebak. Trainster Geesje Zuidema werd nog eens extra in het zonnetje gezet voor het geven van twintig jaar training, ze ontving hiervoor een bos bloemen en een cadeaubon. Alle leden hopen nog vele jaren te badmintonnen in dorpshuis De Heugte.
badminton groep 2010
Groep 2010

badminton groep in 1991-1992
Groep 1991