Radewijk.eu

Biljartclub De Heugte

logo

Ik ben een ivoren bal
in ’t diepst van mijn gedachten
en lig op de eerste stoot
geduldig te wachten. *)

Biljartclub ‘De Heugte’
Biljartclub ‘De Heugte’ telt op dit moment 20 leden, waarvan er 14 meedoen in de competitie van de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljartbond) van het district Noord-Oost Overijssel. De overige leden spelen recreatief.
De ‘competitieleden’ spelen in 3 teams in 3 verschillende klassen: C3, C4 en C5.
De competitie start ieder jaar in augustus en eindigt het jaar daarop begin april. Iedere week wordt er een wedstrijd gespeeld. In de maand december is er meestal een ‘winterstop’ van een aantal weken.
De teams zijn ingedeeld in groepen van plm. 14, zodat ieder team over de gehele competitie –uit en thuis- 26 wedstrijden speelt. De thuiswedstrijden worden natuurlijk gespeeld in het dorpshuis  ‘De Heugte’. De uitwedstrijden worden gespeeld in diverse plaatsen: van Nieuw-Amsterdam tot Daarlerveen en van Balkbrug tot Oosterhesselen. De uitslagen en standen zijn via internet te zien op http://www.knbb-noo.nl/.

Historie
Tot 1995 werd er door een aantal inwoners van Radewijk gebiljart in ‘Het Wagenwiel’. Met één team speelde men toen in de competitie. Omdat dat team niet helemaal tevreden was met de accommodatie in ‘Het Wagenwiel’ werd er overlegd met de Stichting Algemeen Belang Radewijk (de stichting die  ‘de Heugte’ draaiende houdt). Op 31 mei 1995 werd er in de Heugte een biljart geplaatst. Kort daarna breidde het aantal leden zich uit. Al in 1996 werd een tweede team gevormd dat mee ging doen in de bondscompetitie. Een aantal jaren daarna volgde een derde team.

Over het groene laken
van mijn geheimste begeren
rol ik glimlachend voort
niets kan mij deren. *)

Competitie en recreatief
De competitiespelers spelen hun wedstrijden in clubtenue volgens de regels van de biljartbond.  Biljartclub ‘de Heugte’ wordt gesponsord door het dorpshuis ‘de Heugte’ en door grond-, water- en wegenbouwbedrijf Eggengoor.
Iedere speler speelt met een eigen gemiddelde, bij onze club variërend van 65 (in de C3-klasse) tot 21 caramboles (in de C5). Afhankelijk van de resultaten wordt het aantal te maken caramboles per speler aan het eind van de competitie zonodig verhoogd of verlaagd. Iedere speler heeft dus een ‘handicap’; een speler die het goed kan moet meer caramboles maken dan een speler die het minder goed kan. Als ze tegen elkaar moeten spelen hebben ze daardoor in principe evenveel kans om de wedstrijd te winnen.
De competitiewedstrijden thuis in de Heugte worden gespeeld op de maandag- en donderdagavonden.
Op de dinsdagavond is er ‘vrij’ biljarten. Er worden dan korte partijen gespeeld door zowel de recreatieve spelers  als door de competiespelers. Vaak zijn er op de dinsdagavond veel leden aanwezig; het is een gezellig ontmoetingspunt voor onze vereniging.

Om mij raast de rauwe wereld
rinkelen geld en glazen bier
klinkt de zinneloze kreet van
ober daar en ober hier. *)

Seniorenbiljart
Iedere donderdagmiddag van 2 tot 5 uur wordt er in de Heugte gebiljart door een groep senioren
(echte 65+-‘ers). Er worden onderlinge partijen gespeeld van 10 beurten, zodat iedereen een aantal partijen kan spelen. Ook hier doet iedereen z’n best zo veel mogelijk punten te maken, maar daarnaast speelt gezelligheid ook een grote rol! De opkomst van deze groep is bijzonder goed; zelden laat men verstek gaan. Door ziekte e.d. is de groep de laatste tijd helaas iets kleiner geworden.
Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Als u behoort tot deze leeftijdsgroep, bent u van harte welkom om eens mee te doen. Geheel vrijblijvend. Als u nog nooit hebt gebiljart dan helpen wij u op weg! U kunt hiervoor contact opnemen met John Zuidema, tel. 216566.

Zalig lig ik rond te kijken
hagelblank en engelrein
al wat ik doe is
biljartbal zijn. *)

*) uit ‘Buitelingen’ geschreven door Godfried Bomans
     Impression du café (le billard)

Overige activiteiten
De bondscompetitie loopt van augustus tot aan begin april. In de winterstop wordt er altijd tussen kerst en nieuwjaar een bandstoot-toernooi georganiseerd.  De winnaar ontvangt de wisselbeker en mag zich een jaar lang clubkampioen noemen.
Aan het eind van de bondscompetitie, van april tot aan de bouwvakvakantie wordt er een onderlinge competitie georganiseerd voor teams die gemixt zijn samengesteld (competitie- en recreatiespelers).
Ieder jaar wordt er een feestavond georganiseerd waarbij uiteraard ook het ‘thuisfront’ wordt uitgenodigd.
Het jaar wordt vlak voor de bouwvakvakantie afgesloten met een klootschietwedstrijd.

Bestuur
Secretaris: Klaas Reins, Noord-Oosterweg 23,
    7791 RB Radewijk, tel. 0523-216402
voorzitter: Gerrit Veneman;
penningmeester: Johan Nijeboer;
bestuurslid: Martin Muis en Herman Valk